Kompetence je možno sdílet

Princip sdílených kompetencí v oblasti vod navrhuje ministerstvu životního jeho zemědělský partner. Řekl to náměstek MZe pro vodní hospodářství Karel Tureček. Konstatoval, že tento princip funguje v 65 % evropských zemí.

„Jde nám o to, aby pro občana byl jeden správní úřad, jedny dveře a na druhé straně dostatečný prostor pro další organizace (MŽP, MZe a MDS), aby se na výkonu státní správy podílely. To je rozdíl od dělených kompetencí, kdy občan musí jednat se dvěma úřady,“ uvedl a dodal, že není vhodné, aby jeden rezort řídil vodní hospodářství a zároveň sám sebe kontroloval. MŽP by tedy podle něj měla zůstat příprava legislativy, která chrání a zlepšuje jakost vod a na vodu vázaných ekosystémů, a kontrolní funkce. Kromě České inspekce životního prostředí by ji měla zajišťovat i navrhovaná vodní stráž. MZe jako vodohospodářský rezort, se bude muset omezeními, které zakotví do legislativy MŽP, řídit. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků by měly být podle Turečka i nadále příjmem Státního fondu životního prostředí. Naproti tomu by platby za odběry povrchových a podzemních vod měly jít do státního rozpočtu. Náměstek to uvedl s tím že státní rozpočet vynaložil nemalé prostředky na odstraňování povodňových škod a financuje i výstavbu vodovodů a kanalizací.
Tureček nesouhlasí s charakterizací MZe jako výhradně hospodářského rezortu. Jak zdůraznil, MZe se od roku 1994 věnuje i mimoprodukční oblasti. Právě do ní jdou podle Turečka v poslední době ročně 3 až 4 miliardy Kč. To je podle něj daleko více, než vynakládá v programech revitalizace říčních systémů a péče o krajinu MŽP, kde se jedná zhruba o 250 až 300 milionů.
O dalším vývoji kompetenčního sporu by mělo rozhodnout v nejbližší době jednání šéfů obou rezortů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *