Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Do obcí míří peníze na vodu i rekonstrukci veřejného osvětlení

Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Venkov, Vodní hospodářství, Životní prostředí

Organizace a MŽP chtějí vysázet deset milionů stromů

Tři desítky organizací, institucí a firem v čele s Nadací Partnerství a ministerstvem životního prostředí chtějí po České republice vysázet deset milionů stromů. Měly by pomoci zmírnit dopady sucha, půdní eroze, ztráty povrchových a podzemních vod či přehřívání měst. Ve společné tiskové zprávě o tom informovaly Nadace Partnerství a ministerstvo.

Kategorie: Příroda, Životní prostředí

V programu Dešťovka byly přijaty čtyři tisíce žádostí

V dotačním programu Dešťovka, kterým Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přispívá na lepší hospodaření s vodou, byly dosud přijaty čtyři tisíce žádostí za 185 milionů korun. Žádosti o systém na dešťovou vodu určenou pro splachování a současné zalévání zahrady tvoří 70 procent. Pro aktuální výzvu resort vyčlenil 340 milionů korun. Vyplývá...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Vodní hospodářství, Životní prostředí

Novela má omezit invazní druhy, stát ji připravoval několik let

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou by se omezily nepůvodní invazní druhy v Česku. Stát návrh, který zavádí nařízení Evropské unie, připravoval několik let. Nepůvodní druhy rostlin a živočichů podle resortu ohrožují biologickou rozmanitost, hospodářství a v některých případech i...

Kategorie: Legislativa, Příroda, Životní prostředí

Ministerstvo dopravy nově odmítá zrušit přimíchávání biopaliv

Ministerstvo dopravy změnilo svůj postoj k poslaneckému návrhu na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Ještě koncem týdne zaujalo na vládním webu kladné stanovisko, nyní je jeho postoj negativní. Na změnu ve sněmovně upozornil poslanec pirátů a spolupředkladatel novely Mikuláš Ferjenčík. Navrhoval zařadit debatu o změně postoje ministerstva na...

Kategorie: Ekologie, Legislativa, Zemědělství, Životní prostředí

Zlínský kraj vyplatí za škodu způsobenou bobrem přes 102 000 Kč

Zlínský kraj proplatí žadatelce z Uherskohradišťska škodu ve výši 102 300 korun, kterou jí na dřevinách způsobili bobři evropští. Novinářům to řekl hejtman Jiří Čunek. Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy proplácí hejtmanství dlouhodobě, peníze dostává ze státního rozpočtu.

Kategorie: Lesní hospodářství, Vodní hospodářství, Životní prostředí, Zlínský kraj

Podle ministra zemědělství musíme kvůli klimatickým změnám změnit hospodaření

Hodnocení současného stavu a možnosti českého zemědělství byla témata Žofínského fóra v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil například o klimatických změnách, stavu půdy a pozemkových úpravách, kvalitě dozorových orgánů, glyfosátu a o vodním hospodářství. Důležitou součástí jeho vystoupení byla společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020, soběstačnost...

Kategorie: Zemědělství, Životní prostředí

Některé oblasti vstupují do dalšího období s deficitem vláhy

Letošní zima přes zdánlivě bohatou sněhovou nadílku a naplnění vodních nádrží nedokázala překonat sucho v mělkých podzemních vodách například v Polabí nebo v některých částech Moravy. „Na jedné straně máme dobré stavy vody na tocích, máme naplněné přehradní a vodárenské nádrže tak, aby nás udržely v případě, že bude sucho,...

Kategorie: Vodní hospodářství, Zemědělství, Životní prostředí