Archiv pro rubriku: Komentáře

Filtr

Velmoc v ohrožení? (komentář)

Ptačí chřipka, která se u nás objevila počátkem roku, s sebou přinesla kromě masového vybíjení chovů drůbeže také zákaz burz a výstav ptactva včetně toho exotického. To bude v zemi, která je v obchodu s exotickým ptactvem minimálně středoevropskou velmocí, znamenat řadu komplikací pro obchodníky i chovatele. Ptačích burz se...

Kategorie: Komentáře, Obchod, Veterinářství

Bioměsíc září (komentář)

Už podvanácté je v České republice září měsícem biopotravin a zájem o tyto produkty ekologického zemědělství každým rokem narůstá. Spolu s tím přibývá také ekologicky hospodařících zemědělců i výrobců biopotravin, kteří však přesto nejsou schopni tuzemskou poptávku po biopotravinách a dalších biovýrobcích pokrýt. Zájem registrují i velké maloobchodní řetězce, které...

Kategorie: Komentáře

Shodneme se, ale… (komentář)

Odborníci, politici, běžní občané a dokonce i ekologičtí aktivisté se shodnou v tom, že půdu a vodu, tedy dva základní pilíře, na nichž stojí samotná podstata našeho přežívání na Zemi, je třeba chránit. Shoda ovšem končí v okamžiku, když přijde řeč na konkrétní opatření, jež by měla tuto ochranu zajistit....

Kategorie: Komentáře, Vodní hospodářství

Plnit plán kontrol (komentář)

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství, a došel k závěru, že spíše špatně. Ministerstvo zemědělství podle něj nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout, přistupovalo k rozdělování peněz formálně a zpětně neověřilo, zda byly vynaloženy účelně. Zdá se však, že podobným způsobem...

Kategorie: Komentáře, Kontroly

Všichni jsou proti (komentář)

Návrh novely mysliveckého zákona z pera ministerstva zemědělství minulý týden jednoznačně odmítla asociace soukromého zemědělství spolu s vlastníky obecních a soukromých lesů a vlastníky honebních pozemků. O týden dříve učinila totéž na svém sněmu agrární komora a s novelou nesouhlasí ani další subjekty, vlastně nikdo, kromě samotného ministerstva zemědělství.

Kategorie: Komentáře

Jiné Techagro (komentář)

Právě ukončený čtyřlístek zemědělských veletrhů, které proběhly Brně, byl podle organizátorů letos nevětší událostí svého druhu v Evropě, a zřejmě nejen proto, že jeho konkurenti, veletrhy v Hannoveru a v Paříži, tento rok vynechaly. Pravidelný návštěvník brněnského výstaviště registruje každé dva roky, kdy Techagro a další veletrhy otevřou své brány,...

Kategorie: Komentáře, Výstavy

Hrozí, že bude hůř (komentář)

Minulý týden Český statický úřad zveřejnil předběžné výsledky českého zemědělství za loňský rok. Přestože se již neočekávaly na takové rekordní úrovni jako předloni, byla výše meziročního propadu pro mnohé určitým zklamáním. Navíc pokles cen pokračuje i počátkem letošního roku. Ceny na začátku letošního roku jsou pod úrovní roku 2015. Pokud...

Kategorie: Komentáře

Podpořit odpovědnost (komentář)

V České republice se už řadu let mluví o úbytku zemědělské půdy, o zhoršování její kvality a v poslední době také o tom, že by se s tím mělo něco smysluplného dělat. Tedy, ono se dělalo. Odpovědným úřadům a jejich pracovníkům rozhodně nelze upřít dobrou vůli a snahu, jenže i...

Kategorie: Komentáře, Půda