Archiv pro rubriku: Dotace

Filtr

Fond vydává rozhodnutí na ošetřování travních porostů

Od dnešního dne vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na ošetřování travních porostů. Jedná se o podopatření agroenvironmentálně-klimatického opatření. Prostřednictvím Jednotné žádosti 2018 si o Ošetřování travních porostů zažádalo 12,5 tisíce zemědělců, mezi které bude rozděleno 2,83 miliardy korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. ...

Kategorie: Dotace, Zemědělství

Ministerstvo zemědělství dá letos na vědu a výzkum o sto milionů korun více

Ministerstvo zemědělství dá letos na vědu a výzkum meziročně o sto milionů korun více na vědecké projekty a na rozvoj výzkumných organizací. Půjde o skoro 980 milionů korun, vyplývá z údajů, které poskytl mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Loni byla oceněna vědecká práce zabývající se dopady sucha na zemědělskou produkci, která...

Kategorie: Dotace, Výzkum, Zemědělství

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, uvedli poslanci

Stát by měl letos uvolnit na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě podle sněmovního petičního výboru nejméně tři miliardy korun. Členové výboru to doporučili vládě potom, co projednali petici za zdravé lesy. Organizátoři petice z řad lesníků tuto částku požadovali, v letošním rozpočtu je na příspěvky na hospodaření v lesích...

Kategorie: Dotace, Lesní hospodářství

Fond vydává rozhodnutí na podporu ekologického zemědělství

Od 12. února začal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na podporu ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo prostřednictvím jednotné žádosti 2018 celkem 4334 zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. ...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Zemědělství

Záměrem je nastavení systému optimálního hospodaření v krajině

Prioritou Ministerstva zemědělství je dlouhodobé řešení sucha a nedostatku vody obecně, a to v nastavení systému optimálního hospodaření v naší krajině prostřednictvím motivačních i povinných opatření v zemědělství, lesním a vodním hospodářství tak, aby celková bilance vody zůstala ve prospěch naší společnosti s eliminací rizik jejího extrémního nadbytku, či nedostatku....

Kategorie: Dotace, Půda, Vodní hospodářství

Minsiterstvo zemědělství připravuje nový dotační program

Ministerstvo zemědělství chystá podle náměstka Pavla Mlynáře nový dotační program, který by umožnil kompenzovat nestátním vlastníkům lesů ztráty vzniklé kůrovcovou kalamitou. Peníze pro něj ale zatím nejsou schválené. Program by měl být dokončen asi v březnu letošního roku a předložen vládě s tím, ministr zemědělství bude na něj požadovat minimálně...

Kategorie: Dotace, Lesní hospodářství

Pomoc pro pěstitele cukrovky

Ministr zemědělství dává dál zelenou dotačnímu titulu podpora likvidace plevelné řepy. Jeho cílem je dostat do sektoru přibližně 200 milionů korun. Monitoring totiž ukázal, že zhruba 45 až 55 tisíc hektarů cukrovky ze současné výměry má problémy s výskytem plevelné řepy. Uvedl to výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan...

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba