Archiv pro rubriku: Dotace

Filtr

Výzvou jsou změny klimatu a ochrana zdrojů

Jednou ze zásadních výzev současného zemědělství jsou klimatické změny, dostatečně varovná by přitom měla být čím dál častější období sucha. Proto zpřísňujeme hospodaření s ornou půdou, zaměřujeme se na pozemkové úpravy, které zadržují vodu v krajině, a na další opatření v boji proti suchu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman...

Kategorie: Dotace, Zemědělství

Kraj Vysočina přijme nové úředníky i kvůli kůrovci v lesích

Kraj Vysočina přijme čtyři úředníky, z nichž dva budou pracovat na odboru životního prostředí a zemědělství. Jak řekl krajským zastupitelům ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec, další úředníci budou potřeba i kvůli kůrovcové kalamitě a dopadům sucha v lesích. Kromě posílení výkonu státní správy v lesích bude kraj potřebovat pracovníka na...

Kategorie: Dotace, Kraj Vysočina, Lesní hospodářství

Fond vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

Od 18. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory v rámci dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), a to produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Pro žadatele je připraveno 95 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF...

Kategorie: Dotace, Ovocnářství

Fond vydává další rozhodnutí

Od dnešního dne vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na další tři podopatření agroenvironmentálně-klimatického opatření: zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a ochrana čejky chocholaté. Mezi žadatele o uvedené dotace bude rozděleno téměř 108 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. ...

Kategorie: Dotace, Zemědělství

Fond vydává rozhodnutí o dotaci na chov bahnic, koz a na škrobové brambory

Od 4. března platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí pro chovatele bahnic, koz a producenty škrobových brambor. O dotaci na chov bahnic a koz si zažádalo v rámci jednotné žádosti 2018 celkem 2878 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 74,4 milionu korun. O podporu na pěstování škrobových brambor...

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba, Živočišná výroba

Na projekty zmírňující sucho rozdělí Liberecký kraj šest milionů korun

Liberecký kraj rozdělí šest milionů korun na projekty zaměřené na zmírnění dopadů sucha a zadržení vody v krajině. Podle krajského radního pro životní prostředí Jiřího Löffelmanna má letošní rok ověřit potřeby obcí. Pokud se ukáže, že je peněz třeba víc, je kraj připraven je přidat. Zájemci mohou o dotaci žádat...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Liberecký kraj, Vodní hospodářství