Archiv pro rubriku: Bankovnictví

Filtr

Dotace pro drobné farmáře nejsou, dostanou se jen k nadnárodním podnikům. Řešením je faktoring

Dotace od Evropské unie, které se dostávají i do českého zemědělství, jsou rozdělovány nerovnoměrně, většina se dostává na účty nadnárodních zemědělských podniků a menší lokální farmy na ně jen těžko dosáhnou. Pomocí a podporou v rozvoji je proto zkracování splatnosti faktur, neboli faktoring, v čemž se angažuje i společnost Rohlík.cz.

Kategorie: Bankovnictví, Dotace, Komerční prezentace, Zemědělství

Vláda schválila půl miliardy na splácení půjček pro zemědělce

Zemědělci zřejmě budou moci získat až 150 tisíc korun na splácení jistiny půjček. Program pro malé a střední podniky včera schválila vláda, informovala mluvčí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Barbora Šenfeldová. Peníze budou mít šanci získat firmy, které podaly loni žádost o poskytnutí finanční podpory na pojištění...

Kategorie: Bankovnictví, Dotace, Zemědělství

Banka zvýhodní úvěry na těžbu dřeva napadeného kůrovcem

Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžbou dřeva napadeného kůrovcem, mohou využít zvýhodněné úvěry nebo záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Rozšířený program Expanze jim umožní získat zvýhodněné úvěry a záruky nejen na zpracování kalamitního dřeva, ale také na jeho těžbu, což doposud nebylo možné. Uvedlo to Ministerstvo...

Kategorie: Bankovnictví, Lesní hospodářství

Naše pole opět slavilo úspěch

Československá obchodní banka, a. s., je tradičním generálním partnerem celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky v Nabočanech. Zemědělská výstava Naše pole se konala již po osmnácté a těšila se velkému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. V rámci výstavy ČSOB s úspěchem představila...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Vysoká odbornost bankéřů je klíčová

Dlouhodobé partnerství se zemědělci je jednou z priorit Československé obchodní banky, a. s. Vytvoření těchto stabilních podmínek zabezpečuje tým zkušených bankéřů, vyškolených pro sektor zemědělství, kteří v celorepublikové působnosti odborně a komplexně pokrývají požadavky všech aktivních zemědělců včetně mladých začínajících zemědělců.

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Děkujeme všem klientům za důvěru

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a potravinářství a vytváří stabilní podmínky pro dlouhodobé partnerství banky s prvovýrobci a zpracovateli zemědělských produktů. K dalšímu významnému růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství přispělo také úspěšné působení dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a. s. V segmentu zemědělské...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Podpůrný garanční a rolnický fond rozšiřuje a zvyšuje podporu

Program investiční nebo provozní úvěry je nově určen pro všechny zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva. Začínajícím podnikatelům, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být...

Kategorie: Bankovnictví, Dotace, Zemědělství

Jak pomáhá ČSOB Factoring svým klientům?

Zjednodušeně se dá říci, že proměňuje jejich pohledávky na peníze. V praxi to potom funguje tak, že klienti poskytnou svým zákazníkům odklad splatnosti, vzniklé pohledávky nám postupují a my jim proti tomuto postoupení dáme k dispozici formou zálohy finanční prostředky. Nemusí tak čekat, až jim zákazníci zaplatí, mohou rychleji platit...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Úspěšná spolupráce dál pokračuje

V loňském roce byla v Zemědělci číslo 47 informace o řešení projektu TAČR GAMA Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru pod číslem TG01010082 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Tento program aplikovaného výzkumu, experimentálního...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Výzkum