K zákazu kožešinových farem se vláda zřejmě postaví neutrálně

K návrhu několika desítek poslanců z různých stran na zákaz kožešinových farem zaujme vláda na svém dnešním zasedání zřejmě neutrální postoj. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády. Podle návrhu by se od roku 2017 nesměly zakládat nové farmy a do konce roku 2018 by měly ukončit svoji činnost dosavadní podniky. Zákaz by se neměl týkat chovů králíků, kde je kožešina pouze vedlejším produktem.

„Chovat a usmrcovat zvířata primárně za účelem získávání kožešin je v 21. století těžko přijatelné. Nemluvě o tom, že podmínky držení naprosto neodpovídají etologii chovaných druhů,“ řekl již dříve spolupředkladatel novely zákona na ochranu zvířat proti týrání poslanec Robin Böhnisch.

V návrhu stanoviska stojí, že vláda v obecné rovině souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh vychází. Poukazuje však na některé problémy, které předloha přináší. Jde například o ustanovení zákona, které umožňuje legálně zabít zvíře, pokud jde o využití produktů zvířete chovaného pro produkci kožešin. Toto ustanovení přitom poslanecký návrh nemění a podle vlády bude nutné ho upravit, aby nebylo s návrhem v rozporu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *