Jurečka chce více peněz na rozvoj venkova

České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky (SZP) byly tématy dnešního Žofínského fóra. Ministr zemědělství Marian Jurečka na něm podrobně hovořil o budoucí podobě SZP v České republice. Jak uvedl, ministerstvo zemědělství (MZe) jedná s ministerstvem financí (MF) o možnosti navýšení částky ze státního rozpočtu na spolufinancování Programu rozvoje venkova (PRV) o 1,2 miliardy korun ročně. Pokud by se to podařilo, přilepšilo by si tuzemské zemědělství a venkov do roku 2020 oproti původnímu plánu zhruba o 8,5 miliardy korun.

„Musím říct, že vůle ze strany ministerstva financí je. Je třeba to jenom  dotáhnout na nevládní úrovni,“ řekl Jurečka, který chce do materiálu prosadit, aby bylo každoroční navýšení zajištěno minimálně do roku 2018, aby nedocházelo ke komplikacím při realizaci projektů.

Pokud jde o přímé platby, ministr uvedl, že zásadní rozhodnutí k vymezení legislativního rámce musí být hotové do letošního 30. dubna, aby byly dodrženy termíny pro předložení nařízení vlády a pro notifikaci Evropskou komisí do 1. srpna 2014.

„V těchto dnech se za účasti odborné veřejnosti a nevládních organizací dolaďuje důležitý materiál k nastavení jednotlivých parametrů přímých plateb a Programu rozvoje venkova na období 2015 až 2020. Byl bych rád, kdyby se do měsíce uzavřelo jednání o financování druhého pilíře Společné zemědělské politiky, tedy rozvoje venkova,“ řekl ministr Marian Jurečka.

V rámci SZP dochází například k flexibilitě mezi pilíři. Až 15 % obálky pro přímé platby může být v období 2015 až 2019 přesunuto ve prospěch Programu rozvoje venkova (PRV), nebo naopak až 15 % z PRV do přímých plateb v letech 2016 až 2020. Snahou je také zlepšit věkovou strukturu v zemědělství. Proto budou mladí zemědělci do 40 let podpořeni 25% prémií k základní platbě až do výše 2 % obálky na přímé platby. Jednou z možností, jak podpořit malé zemědělce do zhruba 5 hektarů, je zjednodušený postup přímých plateb. U podniků na první hektary (v ČR do 89 ha) je možné navýšit základní platby na úkor snížení základní platby u podniků s vyšší výměrou (nad 89 ha). Na platbu za zemědělské postupy příznivé pro životní prostředí (greening) bude vyčleněno 30 % z celkové částky národních stropů.

„Pokud hovoříme o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, je rovněž nutné definovat aktivního zemědělce. Tím předem vyloučíme nezpůsobilé žadatele jako například provozovatele letišť, železničních služeb, stálých sportovních a rekreačních areálů. Důležitá je také podpora mladých začínajících zemědělců, která se zaměří na investice nezbytné na realizaci jejich podnikatelských plánů,“ řekl Jurečka.

Významná částka peněz PRV podpoří investice ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Prostřednictvím pozemkových úprav budou řešeny vlastnické vztahy a nedostatečná krajinná infrastruktura. To pomůže rozvoji podnikání a udržitelnému zemědělskému podnikání v krajině.

Zhruba 70 procent rozpočtu by měla představovat opatření zaměřená na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů, kolem 21 procent pak opatření konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a 8 % půjde na rozvoj nezemědělského podnikání na venkově.

Důležitým problémem venkova je stabilizace jeho obyvatelstva, a to zajištěním pracovních příležitostí. Životaschopný venkov se odvíjí od rozvoje malého a středního podnikání.*

Komentáře ke článku 2

  • Ing. jaromír Strašil

    Pokud se podaří, tak by se vyretušoval Nečasův přesun cca 300 mil eur do kohéznho fondu. Přesuňte všechny možné nezemědělské tituly na jiná ministerstva. Prioritu musí dostat ŽV, především dojnice. Další prioritu- tj. zohlednění třeba nasměrovat pro menší zemědělce- přibližně do 60 ha výměry. Tito pro svou vytíženost nečerpají PRV !! Proces řízení na SZIF je zbytečně složitý. Dohodu lze vytisknout přes portál a zemědělec zašle na SZIF- tím ušetří celkem zbytečnou cestu. Podávat kopii smlouvy vlastního účtu je nošení dřeva do lesa – dávno přiřazeno. Zvolit vhodně omezení pro čerpání k velikosti podniku a zohlednit příznivě chov skotu, ovcí, koz.

    • Vlada07

      Obávám se, že je to zase jenom polovička pohádky. Dejte peníze a možná se něco povede – česká klasika. Jenomže některá opatření nevyžadují ani korunu nákladů či investic. Je potřeba začít u zemědělců pracovat zcela individuálně na jejich vlastní reputaci – kvalitou procesů, produktů a pořádkem. Nikoliv bordel kam se podívám, ale také například idiotská orba po spádnici, eroze vlastní přičiněním, snaha zbohatnout za týden či podfukem na dotacích, mizerná péče o dobytek. K tomu finanční negramotnost , kdy si kupují stroje, které NIKDY nemohou na sebe vydělat. Dotační peníze tyto aspekty nezlepší. Podívejte se na země dokola a omrkněte nejprve ty kroky, které nestojí nic. Až potom se zajímejte o dotace.

Napsat komentář: Ing. jaromír Strašil Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *