Inspektoři se zaměří na prodej ryb

V posledním prosincovém týdnu budou inspektoři krajských veterinárních správ kontrolovat, jak probíhá sezónní prodej kaprů. Budou prověřovat, zda mají prodejci doklady o původu ryb, kde byli kapři sádkováni, zda jsou prodejní místa vybavena tak, jak mají, a jak s rybami zachází. Upozornil na to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Prodejci musí sedm dní před zahájením prodeje oznámit veterinárním správám, kde bude stánek umístěn a zda budou kapry usmrcovat a porcovat na přání zákazníků, popřípadě zda budou prodávat ryby pouze živé. Kdo ryby usmrcuje, kuchá a porcuje nebo jinak upravuje, musí mít na tomto místě také dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty, například vnitřnosti a žábry. Musí mít též zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice) a musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání, připomněl Duben.

Podle zkušeností z uplynulých let lze říci, že je úroveň prodeje ryb i hygiena prodeje rok od roku lepší. Závažná pochybení inspekce podle Dubna nezaznamenává.

Mluvčí veterinárního dozoru zopakoval, že usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, tedy kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Kapr se nesmí zaživa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry nebo mlíčí, ohrožovat oči a brát ho za skřele.

Podle Dubna je lepší usmrcení kapra nechat na odbornících a nepůsobit mu zbytečný stres odnosem domů a často nešikovným usmrcováním. Případné „darování života“, vypuštěním kapra do rybníka či do řeky, je velmi diskutabilní, neboť takto „obdarovaní“ v minimálně 70 % uhynou. Vylačněný kapr většinou není schopen po vypuštění přežít.

V těchto dnech se na krajských veterinárních správách dávají dohromady seznamy prodejců. Počet prodejních míst se zřejmě nebude lišit od předchozích let. Například v Praze inspekce očekává, že jich bude opět zhruba 250, do dnešního dne Městská veterinární správa v Praze zatím registruje necelou stovku prodejců.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *