Inspekce uložila vyšší pokuty

Celkem 15 791 kontrol udělala loni Česká inspekce životního prostředí, což v průměru představovalo asi 38 akcí na jednoho inspektora. Podle nové ředitelky inspekce Evy Tylové počet kontrol mírně klesá.

Je to, jak uvedla, způsobeno zvyšující se závažností případů, což se odráží také ve stoupající výši pokut. Těch loni inspekce uložila celkem 2547v celkovém finančním objemu přes 161 milionů korun. Jak Tylová upozornila, inspekce vzhledem k omezenému počtu pracovníků nemůže řešit všechny podněty, které dostává od veřejnosti. Jen loni jich bylo skoro dva a půl tisíce. Delikty menší závažnosti by podle ní měly řešit úřady pověřených obcí nebo krajů. Přesto chce Tylová zintenzívnit spolupráci s veřejností. K tomu by měla sloužit bezplatná informační linka, která by zároveň nasměrovala volající, kam se mají se svým podnětem obrátit. „Pokud občan pálí odpad, není to věc inspekce, ale obce,“ vysvětlila. Složitá a stále se měnící legislativa působí problémy podnikům i občanům, kteří na ni mají reagovat a chovat se podle ní. Je třeba sjednotit výkon státní správy napříč celým územím státu tak, aby za stejný prohřešek byla všude stejná sankce. Podle ředitelky je také třeba rozlišovat, zda někdo koná úmyslně protiprávně, nebo jde jen o administrativní prohřešek. Při kontrole v lesích bude inspekce měl klást větší důraz na ochranu přírody než na hospodářské funkce porostu, které zajímají spíš ministerstvo zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *