Hrozba afrického moru prasat přetrvává

Opravdu nelze brát na lehkou váhu riziko afrického moru prasat. V Lotyšsku je totiž hlášeno již šest ohnisek v chovech domácích prasat, což jsou první ohniska této nákazy u domácích prasat v EU. Další případy afrického moru prasat byly hlášeny u divočáků v Polsku a Lotyšsku, stále poblíž hranice s Běloruskem. Varování před možným zavlečením dále do Evropy je tedy na místě. Uvedl to dnes mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Státní veterinární správa prostřednictvím krajských veterinárních správ již na počátku letošního roku informovala všechny chovatele prasat o riziku a příznacích, jak tuto nákazu rozpoznat a o možných preventivních opatřeních proti šíření této nákazy. Viz další informace na stránkách www.svscr.cz.

V Evropě je aktuální celá řada dalších nákaz zvířat, kterých je naše republika prostá. Tak například z Francie, Maďarska a Polska je hlášen výskyt tuberkulózy u skotu, katarální horečka ovcí (bluetongue) z Řecka a Bulharska, v Rumunsku je opět problém s infekční anémií koní. A v blízkém Turecku se stále vyskytují ohniska slintavky a kulhavky, newcastleská choroba drůbeže, mor malých přežvýkavců (ovcí a koz), vzteklina a antrax.

Státní veterinární správa usiluje o to, aby příznivá nákazová situace byla v ČR i nadále. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, záleží především na informovanosti a spolupráci, komunikaci a na dodržování veterinárních a hygienických zásad, a to ať jde o chovatele, soukromé veterinární lékaře a v neposlední řadě i turisty do rizikových oblastí.

„Naše republika zažívá díky účinnému veterinárnímu dozoru, ale i díky chovatelům a veterinářům, období klidu. Ovšem vzhledem k situaci v okolních zemích je třeba být na pozoru a sledovat zdravotní stav chovaných zvířat, bránit kontaktu s volně žijícími živočichy i vstupu cizích osob do chovu,“ řekl Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *