Halál maso může nést označení biovýrobek

Maso zvířat zabitých v rituálních porážkách (takzvané halál maso) může nést označení produkt ekologického zemědělství. Takový verdikt doporučil generální advokát Soudního dvora EU Nils Wahl této soudní instanci. Na ni se obrátili ochránci zvířat, kteří požadovali zákaz označení bioprodukt pro maso ze zvířat zabitých bez předchozího omráčení. Doporučeními generálního advokáta se evropský soud v Lucemburku obvykle řídí.

Wahl ve svém zdůvodnění, zveřejněném na stránkách evropského soudu, uvedl, že doporučuje Soudnímu dvoru EU, aby rozhodl proti takovému zákazu. Podle Wahla označování takových produktů nálepkou ekologického zemědělství neporušuje unijní předpisy. Není to podle něj v rozporu ani s nařízením EU o označování bioproduktů, ani s nařízením o ochraně zvířat při jejich zabíjení.
Žádost o zákaz užívání označení produkt ekologického zemědělství pro maso ze zvířat zabitých bez předchozího omráčení podali v roce 2012 francouzští ochránci zvířat k tamnímu ministerstvu zemědělství. Francouzský soud žádost v první instanci zamítl a odvolací soud ve Versailles se v této věci obrátil na Soudní dvůr EU. Generální advokát soudního dvora v dnešním zdůvodnění svého doporučení rovněž uvedl, že unijní legislativa o označování biovýrobků přímo nezakazuje rituální porážky bez předchozího omráčení, nýbrž jen požaduje, aby utrpení zvířat při porážkách bylo sníženo na minimum.
Pojem ekologické zemědělství zná unijní legislativa od začátku 90. let minulého století. Takto označovaný produkt by měl být vyroben způsobem šetrným k přírodě a zvířata, z nichž pochází, by měla být chována v dobrých životních podmínkách. Pravidla pro takové označení stanoví například zákaz geneticky modifikovaných organismů a omezují použití antibiotik či chemických přípravků pro ošetřování rostlin.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *