Fond vydává rozhodnutí na opatření Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám. Jedná se o dotaci Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Ostatní budou následovat v příštím roce. Uvedla to tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková. O PPO si požádalo 272 zemědělců, celkem je pro ně připraveno 8,3 milionu korun.

Kompenzační platba Natura 2000 na zemědělské půdě je určena na pokrytí dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s hospodařením na území prvních zón národních parků nebo prvních zón chráněných krajinných oblastí. Obvykle se jedná o velmi cenné plochy, kde je z důvodu ochrany druhové různorodosti omezeno hnojení a které se často vyskytují ve ztížených přírodních podmínkách. Výše letošní sazby na jeden hektar trvalého travního porostu je 2196,01 koruny. O tuto dotaci požádalo 448 žadatelů, pro které je připraveno 12,8 milionu korun. Z důvodu nového vymezení oblastí v rámci dotačního titulu LFA (Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) došlo ke vzniku dvou samostatných dotací: ANC (Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a PPO (Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními), připomněla. Vydávání rozhodnutí k platbám ANC bylo zahájeno dle harmonogramu 3. prosince, platby PPO přichází na řadu nyní. Dotační titul PPO se vztahuje na oblasti, které se historicky nacházely v oblastech LFA, ale nesplňují nová kritéria pro vymezení oblastí ANC. Dotace se bude vyplácet maximálně po dobu tří let a sazba na hektar bude postupně snižována. Nárok na tuto finanční podporu mají pouze žadatelé, kterým byla přiznána platba LFA v letech 2015–2017.  „Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí,“ zdůraznila Nováková.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *