Fond vydává rozhodnutí na ANC, produkci zeleniny a cukrové řepy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dotačnímu titulu ANC (dříve LFA), který kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech. O dotaci si požádalo téměř o 50 procent zemědělců více než v loňském roce. Zároveň je na tento dotační titul připraveno o dvě miliardy korun více. SZIF začne vyplácet také podporu na zeleninu a cukrovou řepu. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Platba ANC (Areas with Natural Constraints) nahrazuje od letošního roku dřívější LFA z důvodu nového vymezení horských a jiných oblastí s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Jedná se o kompenzační platbu pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Platba jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. Díky novému vymezení oblastí pro daný dotační titul a odstranění povinnosti plnit minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat si o podporu požádalo o polovinu zemědělců více než vloni, zároveň je na dotaci oproti předchozím rokům připraveno více peněz. O platbu ANC projevilo zájem 21 656 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,4 miliardy korun. Od 3. prosince začíná platební agentura vydávat rozhodnutí také na Podporu na produkci cukrové řepy a dále zeleninových druhů s vysokou a velmi vysokou pracností, které spadají mezi tzv. citlivé komodity a jsou součástí dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). Letos si o podporu na cukrovku požádalo 900 žadatelů, pro které je vyčleněno 428,8 milionu korun. Na zeleninu s vysokou pracností si podalo žádost 136 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,09 milionu korun, a na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 315 žádostí, částka na tuto podporu je 82,2 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 11 732,11 Kč/ha, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 591,56 Kč/ha a VCS – Cukrová řepa 6 549,92 Kč/ha. „Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší,“ upozornila s tím, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *