Fond vydává rozhodnutí k výplatě agroenvironmentálního opatření z nového zdroje financování

Státní zemědělský intervenční fond zahájil od 7. dubna 2014 vydávání rozhodnutí k agroenvironmentálnímu opatření z nového zdroje financování. Navázal tak na zprávu z poloviny března 2014, ve které fond informuje o možnosti opoždění výplat některých dotačních žádostí agroenviromentálního opatření z roku 2013. Oznámila to mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vladimíra Nováková.

Po dočerpání finanční obálky přidělené na agroenvironmentální opatření (AEO) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 2007–2013 začal Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí k vyplacení AEO podle nového zdroje financování. Tímto zdrojem bude obálka pro žádosti AECM (Agroenvironmentální klimatické opatření, nové označení pro AEO) a Ekologické zemědělství 2014–2020. Nově se změní poměr kofinancování na 75 % z dotací Evropské unie a 25 % z národních dotací oproti původnímu poměru 80 % ku 20 %.

K uskutečnění výplat žádostí z nového zdroje financování může dojít až po vyplacení všech předchozích žádostí z finanční obálky Programu rozvoje venkova 2007–2013. Ke dni 7. dubna 2014 se jednalo o 764 žádostí v celkové hodnotě 213 554 572 Kč. Na tyto žádosti byla odeslána rozhodnutí a nyní SZIF čeká na nabytí právní moci. Protože se většinou jedná o bezchybné žádosti, zaměstnanci regionálních odborů SZIF kontaktují žadatele ohledně možnosti vzdání se práva na odvolání, aby byla výplata žádostí co nejvíce urychlena.

Žadatelé, kterých se mírné zpoždění výplat týká, budou vyplaceni v řádu několika týdnů, sdělila Nováková.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *