Evropský parlament schválil zákaz klonování hospodářských zvířat

Evropský parlament dnes schválil směrnici zakazující klonování hospodářských zvířat a dovoz a prodej výrobků pocházející z klonů. Europoslanci schválili příslušný návrh Evropské komise doplněný o některé jejich vlastní zpřísňující pozměňovací návrhy. Ty i do budoucna prakticky vylučují klonování hovězího dobytka, vepřů, ovcí, koz či koní chovaných a rozmnožovaných pro zemědělské účely. Na trh se po schválení Evropským parlamentem navíc nemají dostat ani produkty jejich potomků.

Europoslanci zákaz klonování schválili krátce po poledni jasnou většinou, když ho podpořilo 529 z nich a proti se jich vyslovilo 120.
Poslanci původní návrh Evropské komise (EK) posílili s ohledem na vysokou úmrtnost ve všech vývojových stadiích klonování, negativní vlivy na dobré životní podmínky zvířat a na etické otázky týkající se klonování. V EU jsou totiž nepřípustné metody způsobující zvířatům zbytečnou bolest a utrpení, zdůraznili europoslanci.  Schválený text odkazuje mimo jiné na závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2008. Úřad konstatoval, že podle dosavadních poznatků jsou klony vystaveny negativním zdravotním dopadům, často i smrtelným.
Evropští poslanci rovněž podtrhli, že podle průzkumů mezi spotřebiteli většina občanů EU s klonováním v zemědělství nesouhlasí, mimo jiné s ohledem na dobro zvířat a obecně etické důvody. Spotřebitelé rovněž odmítají konzumovat potraviny pocházející ze zvířecích klonů a jejich potomků.
Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik z Evropské lidové strany  řekl, že klonování zvířat nemá u lidí pochopení už proto, že  způsobuje utrpení zvířat. „Na to jsou občané citliví a nechtějí, aby zvířata trpěla jenom proto, abychom se lépe najedli,“ řekl Mikolášik, který je členem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Průzkum trhu navíc podle něj ukazuje, že klonování Evropa nepotřebuje ani kvůli množství potravin, a proto v Evropském parlamentu převládl odmítavý postoj.
Podle EFSA vyvstávají nejistoty v hodnocení rizik vzhledem k malému počtu studií provedených na toto téma a k malým vzorkům zkoumaných zvířat. Není ani jasné, zda a v jakém rozsahu je pro člověka škodlivá konzumace masa a mléka z klonovaných zvířat.
Zatímco EK navrhovala „předběžný“ zákaz klonování u zemědělských zvířat, Evropský parlament schválil znění, podle něhož je vhodné klonování zakázat, a navíc mají být podniknuta opatření znemožňující dovoz klonů a jejich potomků a produktů z nich do Evropské unie z třetích zemí.
V současnosti klonování v EU pro zemědělské účely využíváno není. Jinak je tomu ale v zemích jako USA, Kanada, Argentina, Brazílie a Austrálie.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *