Eurostat se ve sporu s ministerstvem životního prostředí o odpadech přiklonil na stranu českých statistiků

Do sporu ministerstva životního prostředí (MŽP) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně odpadových dat se vložili evropští úředníci. Statistický úřad Eurostat kontroloval metody a zdroje dat ČSÚ z odpadového hospodářství, zejména v komunálních odpadech, a potvrdil jejich správnost. Informoval o tom Michal Novotný z tiskového odboru ČSÚ. Český statistický úřad se s ministerstvem pře o to, kdo z nich bude posílat odpadová data do Bruselu a stěžuje si na nátlak ze strany ministerstva. To ale ministerstvo životního prostředí popírá.

Eurostat podle mluvčí MŽP Petry Roubíčkové vyzval obě strany k porovnání metodik. Podle ní statistici podrobnou metodiku pro srovnání nikdy nedodali. Instituce budou o problému v lednu jednat v Lucembursku. Ministerstvo podle Roubíčkové vítá snahu Eurostatu celou záležitost řešit s tím, že aktuální informace z ČSÚ neodpovídají jednání s Eurostatem.
Ministerstvo životního prostředí posílá data bruselskému Generálnímu ředitelství Životní prostředí, zatímco ČSÚ do lucemburského Eurostatu. Za ČR tak vznikají dvojí a značně odlišné údaje. MŽP chce systém sjednotit tak, aby byla jen jedna data – ministerská. To ale ČSÚ zásadně odmítá a upozorňuje na ohrožení jejich nezávislosti. Údaje jsou přitom důležité a ovlivňují třeba rozhodování Evropské komise při udělování dotací.
Statistici tvrdí, že ministerstvo je opakovaně žádalo, aby přebírali jeho data a zasílali je jménem ČSÚ do Eurostatu. Statistici tento požadavek vnímají jako nátlak a ohrožení své nezávislosti, uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Ministerstvo nikdy toto nepožadovalo, pouze upozorňovalo na rozdílnost dat s tím, že disponujeme daty od významného množství subjektů, které jsou povinny ohlašovat data o produkci odpadů a nakládání podle zákona o odpadech, oponuje Roubíčková.
Úředníci Eurostatu kontrolovali analýzy statistiků jak na úřadu, tak konkrétně v praxi v jednom z podniků. Podle ČSÚ se plně postavili za údaje úřadu. Ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek řekl, že mají písemné stanovisko po skončení mise Eurostatu, který ČSÚ navštívil.

Informační systém MŽP podle statistiků nesplňuje parametry evropského statistického systému a jeho výsledky se proti oficiální statistice výrazně liší. Ministerstvo ale argumentuje srovnáním metodik a jejich veřejnou dostupností.
Na problém upozornila ČTK už začátkem srpna, spor se však v posledních týdnech vyhrocuje mimo jiné i kvůli přípravám nového operačního programu. Tabletový týdeník Dotyk tento týden uvedl, že oficiální statistika má výrazně menší produkci komunálních odpadů než MŽP. Rozdíl se pohybuje kolem dvou milionů tun. Prudký nárůst komunálních odpadů měl podle týdeníku být argumentem pro budování spaloven.
Data MŽP jsou postavena zhruba na 70 tisících respondentech, které MŽP získává na základě povinné evidence dat a podle MŽP odrážejí skutečnou produkci a nakládání s odpady v ČR. ČSÚ naopak každoročně obesílá 17 tisíc respondentů, využívá i registry ekonomických subjektů nebo obcí, data dopočítává matematicko-statistickými metodami. Evropská komise v říjnu uvedla, že sjednocení statistiky považuje za zásadní a při reportování dat bude povolena jen jedna metoda – z Eurostatu.*

Komentáře ke článku 1

 • Jaromír Manhart

  Vykazování dvojích dat o odpadovém hospodářství není problémem jen České republiky. Rozdílná data o odpadovém hospodářství ohlašuje do Evropské komise většina evropských států a téměř nikde, mimo Finsko, se vzhledem k odlišným metodikám neshodují. Toto je doloženo ve veřejně dostupné dopadové analýze k návrhu změn legislativy EU v oblasti odpadů (tzv. waste package), oficiálním dokumentu Evropské komise.
  EK nikdy nerozhodla o tom, že data MŽP mají pouze administrativní účel, nebo že jsou dokonce nesprávná. MŽP dlouhodobě plní ohlašovací povinnosti podle řady evropských právních předpisů a údaje byly ze strany EK vždy akceptovány. MŽP taktéž zasílá svá data o plněných cílech Eurostatu. Eurostat má tedy k dispozici data jak MŽP, tak i data ČSÚ. EK bude do budoucna, podle návrhu nové odpadové legislativy, požadovat jedna data z členského státu zpracovaná na základě jedné metodiky.
  Ve vztahu k novému Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) rovněž nebylo a není nikde uvedeno, že se má nový OPŽP řídit daty ČSÚ. Naopak, ve schválené Dohodě o partnerství Evropská komise akceptovala data obou institucí, ovšem s tím, že do budoucna bude pro účely OPŽP požadovat jedna data z členského státu.
  Ministerstvo životního prostředí rozhodně nevytvářelo jakýkoli nátlak na ČSÚ, aby jej ČSÚ muselo vnímat jako ohrožení své nezávislosti. MŽP pouze dlouhodobě upozorňuje na mnohamilionovou rozdílnost v produkci a nakládání se všemi odpady v České republice, přičemž MŽP disponuje daty od mnohem většího počtu subjektů, které jsou povinny ohlašovat data podle zákona o odpadech. Neohlášení dat nebo ohlášení nesprávných údajů je ze zákona sankcionováno ČIŽP.
  MŽP na jaře 2014 zahájilo jednání s ČSÚ, jejichž cílem mělo být podrobné porovnání metodik a dat získávaných oběma institucemi. Metodika MŽP je veřejně dostupná. Naopak ČSÚ nikdy neměl zájem podrobné metodiky porovnat a nebyl doposud ochoten ke spolupráci. ČSÚ podrobnou metodiku pro možné porovnání ministerstvu nikdy nedodal a porovnání se dlouhodobě vyhýbá.
  I proto vítáme snahu Eurostatu napomoci při hledání řešení. Eurostat vyzval před několika dny na společném jednání obě strany k porovnání dat a metodik s cílem zjištění příčiny rozdílnosti dat. ČSÚ až na písemný požadavek Eurostatu přislíbil poslat podrobnější podklady.
  Eurostat zároveň pozval obě strany k technickému jednání v lednu do Lucemburku. Je tedy zřejmé, že se Eurostat zatím na žádnou stranu nepřiklonil, neboť zatím ani metodiku a data MŽP nijak podrobně nezkoumal.
  Tón odkazované tiskové zprávy ČSÚ připadá MŽP zcela nepřiměřený, vzhledem k jednáním, která se aktuálně vedou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *