EU má omezit plastové tašky

Zavedením poplatků, omezením při uvádění na trh, ale případně i zákazem by měly členské země Evropské unie snížit používání plastových tašek. Navrhuje to Evropská komise. Státy si mají samy vybrat, která konkrétní opatření budou v jejich případě nejvhodnější. Lehké plastové nákupní tašky, které lidé často použijí jen jednou, mohou v životním prostředí přetrvávat stovky let.

Dnes představený návrh fakticky mění evropskou směrnici o obalech a obalových odpadech. Souhlasit s ním budou muset členské země i Evropský parlament. Pak by do tří let měly státy EU přijmout taková opatření, která sníží spotřebu plastových nákupních tašek o tloušťce do 50 mikronů (0,05 milimetru). Právě ty nejčastěji končí jako netříděný odpad.
Kroky, které budou mít jednotlivé členské země k dispozici, mohou podle komise zahrnovat ekonomické nástroje, jako jsou poplatky nebo různá omezení při uvádění na trh. Komise dnes připomněla, že podobná opatření už v některých zemích unie k jasnému snížení spotřeby plastových tašek úspěšně vedla.
„Pokud je ostatní napodobí, mohli bychom snížit dnešní celkovou spotřebu v Evropské unii o celých 80 procent,“ prohlásil dnes komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Připomněl, že v EU v odpadu ročně skončí více než osm miliard plastových tašek, což způsobuje obrovské škody na životním prostředí.
Před novináři eurokomisař zdůraznil, že návrh se snaží o co nejmenší zátěž členských zemí, nejedná se o celoevropský zákaz. Už dnes podle něj státy, jako je Dánsko či Finsko, v zásadě návrhu komise vyhovují, celkem už na vnitrostátní úrovni kroky proti plastovým taškám nějakým způsobem realizuje 12 zemí. „Pokud zjistíme, že problém se stále neřeší, přehodnotíme situaci a podnikneme další kroky,“ podotkl eurokomisař.
Tytéž vlastnosti, díky nimž se plastové tašky obchodně prosadily, tedy jejich nízká hmotnost a odolnost, se zároveň podílejí na jejich rostoucím výskytu v životním prostředí. Plastové nákupní tašky často propadají systémem odpadového hospodářství a hromadí se v životním prostředí, zejména jako odpadky v moři. Alternativou mohou podle Potočnika být nejen tašky z papíru, ale i tašky ze silnějšího plastu, které lidé používají opakovaně.
Znečištění moře odpadky se dnes stále častěji považuje za jeden z nejvýznamnějších globálních problémů, který ohrožuje mořské ekosystémy a živočichy, například ryby a ptáky.
Jen ve Středozemním moři nyní podle odhadů plave 250 miliard plastových či igelitových útržků, dohromady vážících asi 500 tun. Tento odpad ohrožuje ryby a další mořské živočichy, které jej pokládají za potravu nebo jej mohou spolknout omylem. Plasty se dále rozkládají a mohou kontaminovat půdu či pitnou vodu.
V roce 2010 bylo v EU uvedeno na trh přibližně 98,6 miliardy plastových nákupních tašek, na každého občana unie tak připadlo 198 plastových nákupních tašek za rok.
Naprostou většinu z těchto téměř 100 miliard tašek tvoří lehké tašky, které neslouží k opakovanému použití tak často, jako tašky silnější. Údaje o spotřebě se v členských státech značně liší, přičemž odhadovaná roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek na obyvatele se pohybuje v rozmezí od čtyř tašek v Dánsku a Finsku po 466 tašek v Polsku, Portugalsku a na Slovensku.
Některé členské země se používání těchto tašek pokusily omezit například cenovou politikou, dohodami s prodejci či zákazem některých druhů obalů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *