Dva chovy nosnic ze 47 chybovaly v pohodě zvířat

Veterináři při letní mimořádné kontrole pohody zvířat u nosnic zjistili tři pochybení ve dvou hospodářstvích ze 47 kontrolovaných, sdělil zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Jinak chovy odpovídají legislativě.

Mimořádnou kontrolu veterináři provedli poté, co se v médiích objevily záběry ze čtyř českých klecových chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích a byly tam i kusy, které podmínky chovu nepřežily. Většina obchodních řetězců poté ohlásila, že většinou nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů.
„Mimořádnou kontrolní akcí bylo ale zjištěno, že v naprosté většině hospodářství, která chovají nosnice v technologii obohacených klecí, jsou požadavky na pohodu nosnic a biologickou bezpečnost chovu dodržovány v souladu s legislativou. V případech, kdy bylo zjištěno porušení, šlo buď o dílčí porušení požadavků legislativy, například nedostatečné vybavení klecí, anebo o porušení zapříčiněné zřejmě nedostatečným proškolením zaměstnanců či jejich momentálním selháním“ uvedl Majer.
Mezi zjištěná pochybení patří přeplnění předních klecí v hale, chybějící funkční hrabiště nebo chybějící hnízdo ve třetině klecí v hale. „Ve všech případech byl předán podnět obci, která s chovateli zahájí správní řízení. Ve všech případech byl zároveň buď zadán závazný pokyn k odstranění nedostatků, nebo byla zjednána náprava přímo na místě, což byl případ přeplněných klecí,“ dodal Majer.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *