Dotace jen uznaným

Dosáhnout roční obrat alespoň tři miliony korun nebo mít nejméně pět společníků či členů. Těmito základními podmínkami vymezuje vláda ve svém nařízení, schváleném 1. prosince, uznání odbytovým organizacím. Bez něho nebudou moci žádat o dotace na prvních pět let své činnosti.

Příspěvek pro uznané obchodní společnosti či družstva, jejichž členové přes ně musí prodávat svou veškerou tržní produkci dané komodity, se bude odvíjet od ročního obratu zobchodovaného zboží. O podporu budou moci žádat skupiny výrobců založené od letošního 1. května do 31. října 2006 pro následující komodity: obiloviny, olejniny, brambory, len a konopí pěstované na vlákno, květiny a okrasné dřeviny, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, školkařské výpěstky ovocných dřevin, včelí produkty a pro tato jatečná zvířata – skot, prasata, drůbež, ovce, kozy a běžci. S dotacemi tedy nemohou počítat mlékařská družstva, mezi vyjmenovanými komoditami chybí také cukr či vejce. Sdružování pěstitelů ovoce a zeleniny se podporuje v rámci společné organizace trhu.
Na odbytové organizace myslí i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), jeho program se ale využívá jen velmi málo. „Důvodem je zejména skutečnost, že odbytové organizace jsou zpravidla společnosti bez významného vlastního majetku a tudíž jen obtížně získávají od bank investiční úvěry. Tedy pokud odbytová organizace využívá nějaký investiční majetek, pak ho obvykle vlastní jeden z akcionářů či družstevníků odbytové organizace a není proto tak silný tlak na pořízení investic,“ vysvětlil předseda představenstva a ředitel PGRLF Lubomír Netolický. Upřesnil také, že za pět let, co program existuje, fond schválil pouze pět žádostí, z toho tři v roce 2000 a dva letos. „I přesto jsme přesvědčeni, že je žádoucí v tomto programu pokračovat. Pro příští rok přistoupíme pouze k redukci povolených položek investic obdobně jako u programu Zemědělec, což souvisí s požadavkem na oddělení od operačního programu,“ dodal Netolický.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *