Cheb sníží městským lesům pachtovné

Město Cheb výrazně sníží pachtovné pro Lesy města Chebu. Městské lesy díky tomu nebudou muset těžit v situaci, kdy jsou ceny dříví na trhu kvůli kůrovcové kalamitě extrémně nízké. V lesích se bude více sázet a rozvíjet mimotěžební funkce lesa, řekl novinářům starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

Oproti počátku roku 2018 klesly ceny dřeva na trhu sotva na 50 procent. Lesy města Chebu hospodaří v lesích, které kůrovcovou kalamitou postižené nejsou. Budou proto těžit pouze množství dřeva vyplývající ze zákonné povinnosti a budou se ve zvýšené míře věnovat pěstební činnosti, což si vyžádá zvýšené náklady. „My jsme se proto rozhodli, že zároveň snížíme pachtovné tak, aby se našim lesům ulevilo. Místo 7,5 milionu korun tak budou nyní městu platit jen 1,1 milionu korun,“ uvedl Jalovec. Kromě výsadby by se tak městské lesy měly ve zvýšené míře věnovat například obnově a údržbě lesních cest nebo zadržování vody v krajině. Lesy města Chebu hospodaří asi na 2000 hektarech. Z toho asi 1300 hektarů je na území České republiky v okolí Chebu a zhruba 700 hektarů je na území Německa nedaleko Waldsassenu. Už hospodaření za loňský rok postihla situace na trhu se dřevem. Městské společnosti se ale i přesto dařilo a místo plánované ztráty 200 tisíc korun dosáhla naopak zisku 371 tisíc korun. Ten bude uložen do nerozděleného zisku s předchozích let. Podle vedení města se trh se dřevem v posledním roce a půl prakticky zhroutil a na trhu převládá nabídka nad poptávkou. Tato situace se ale může v budoucnu změnit a městské lesy tak budou díky nižší současné těžbě připraveny dodat dřevo, až se jeho cena opět zvýší.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *