Cesta k welfare

Naše cesta k dobré pohodě zvířat, neboli welfare, je dobrá. Vyplynulo to z pracovního semináře o welfare hospodářských zvířat, který v úterý skončil v Brně.

Ve dnech 5. a 6. června pořádala Státní veterinární správa ČR s úřadem TAIEX z Bruselu (Technical Assistance Information Exchange Office) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně pracovní seminář o welfare. Po oba dny se zúčastnilo kolem stovky pracovníků z veterinárních správ, univerzit, ministerstva zemědělství, výrobců, chovatelských svazů i nevládních ochranářských organizací.
Po oba dny probíhaly přednášky a diskuse podle schématu – jak vznikají příslušné směrnice v EU, co v nich je a jak se kontrolují. O tom referovali z TAIEXu pánové P. van Houwelingen, profesor D.M. Broom a P. Vingerling. Jako čtvrtý vždy pohovořil zástupce naší veterinární správy, jak je welfare při chovu, přepravě, porážce apod. řešena v naší legislativě. Bylo porovnáno řešení naše a v EU a jak vypadá veterinární inspekce na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Význam a úlohu ochranářských nevládních organizací podpořil zástupce organizace Eurogroup for Animal Welfare, A. Vettori.
Praktický výsledek semináře je ten, že EU nemá k naší legislativě a praxi zásadních připomínek. Jsou samozřejmě věci, které musí naše republika ještě doplnit. Je to například řešení podmínek dopravy zvířat, registrace přepravců a vydávání povolení. Zákon kromě stanovení podmínek musí obsahovat i sankce. Například „evropský“ přepravce musí předložit veterinární službě plán přepravy, který po dosažení místa určení odesílá zpět. U nás tomu tak není.
Sami úředníci TAIEXu dobře ví, že se v EU také některé zákony nedodržují, inspektoři se například setkali s tím, že v napájecích místech se buď nezastaví vůbec nebo jen na dobu, než se vyplní potvrzení o zastavení. Čili zákon je jedna věc a jeho dodržování a vymáhání druhá. To se samozřejmě týká jak EU tak naší republiky.
Jak vyplynulo z diskusí, je naše republika na dobré cestě, základní zákonné normy jsou přijaty a na chybějících vyhláškách se pracuje. Záleží zatím na rychlosti těch, kteří legislativu připravují, pak na jejím přijetí, ale v neposlední řadě i na datu vstupu ČR do EU. Bylo-li by dodrženo datum 1. 1. 2003, tak by se samozřejmě veškerá potřebná legislativa nemusela dotvářet, zatím se však zdá, že toto datum datem našeho vstupu do EU nebude.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *