Českobudějovické výstaviště ovládne Země živitelka

Již 41. ročník agrosalonu Země živitelka proběhne letos na českobudějovickém výstavišti od 28. srpna do 2. září. Této tradiční akce široce zaměřené na agropotravinářský komplex se každoročně účastní vrcholní politici, stovky vystavovatelů a obchodníků a zhruba sto tisíc návštěvníků. Nejen o tom, co jim letošní Země živitelka nabídne, ale také o budoucnosti výstavního areálu jsme hovořili s předsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti Výstaviště České Budějovice Ing. Josefem Friedrichem.

Kolik očekáváte v letošním roce vystavovatelů a obchodníků a na jaké ploše se letos v Českých Budějovicích představí?

Mezinárodní agrosalon Země živitelka každoročně využije pro své prezentace a prodejní aktivity na 700 vystavovatelů a obchodníků a to nás velmi těší. Jako další potěšující faktor zaznamenáváme již několik let nárůst celkové pronajaté výstavní plochy, například před deseti lety to bylo 21 850 m2 a v loňském roce již 36 520 m2. Kvalitu krytých ploch jednoznačně zvýšilo v roce 2011 otevření multifunkčního pavilonu T, kde v rámci agrosalonu nacházejí zázemí především potravináři pro své prezentační a prodejní expozice. Zájem veřejnosti o české zemědělství, české výrobky, české tradice a Národní dožínky nám každoročně potvrzuje v podstatě stabilní návštěvnost kolem sto tisíc osob.  Výstavy Země živitelka se každoročně také přímo účastní na třicet zahraničních firem, především ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Slovinska, Belgie, Španělska a Švýcarska. Široká nabídka zahraničního zboží je realizována dále prostřednictvím vždy více než třiceti zastoupení firem z dvaceti států, a to z Turecka, Dánska, Německa, Běloruska, Švédska, Rakouska, Belgie, Slovenska, Nizozemska, Srbska, Švýcarska, Francie, Slovinska, Finska, Itálie, Polska, Španělska, Norska, Velké Británie a USA. Nárůst zahraničních firem jsme zaznamenali především ze Slovenska, Běloruska a Polska. Vystavující firmy, reprezentující konkrétní země, u nás nejsou poprvé. Většina z nich patří mezi naše stálé obchodní partnery a jejich expozice jsou rozmanité – od zemědělských strojů přes speciální vybavení pro myslivce až k zahradnickým a potravinářským produktům.

 

Čím letos může Země živitelka zaujmout a překvapit návštěvníky?

Mezinárodní agrosalon Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor včetně lesního a vodního hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a tvorby a ochrany životního prostředí. Vždy stál v popředí zájmu našich nejvyšších představitelů. Na slavnostní zahájení by měl i letos přijet prezident s ministrem zemědělství a dožínkové věnce má v rámci Národních dožínek převzít z rukou zemědělců premiér.

Pro každý ročník se snažíme připravit pestrý doprovodný program, a to jak kulturní program pro širokou veřejnost, jehož součástí jsou soutěže o ceny, hudebně zábavné pořady a spektrum hudebních žánrů od dechovky, folkloru až po rock, tak i program pro odbornou veřejnost.

Výběrem témat chceme ve spolupráci s hlavními pořadateli reagovat na trendy a aktuální směry ve vývoji ekonomiky. Do odborného programu jsme proto zařadili například mezinárodní seminář Moderní technologie v zemědělství či semináře Historická a ekonomická role výrobních družstev od Rakouska-Uherska do současnosti, Struktura hospodářství ČR – rizika a perspektivy, Podpora rozvoje venkova ČR, Označování potravin nebo diskusní fórum Ovoce 2014.

Podle průzkumu mezi návštěvníky stoupá jejich zájem právě i o odborný doprovodný program, na kterém se vždy již tradičně podílí řada vystavovatelů a institucí, jejichž expozice většinou fungují v rámci výstavy jako bezplatná poradenství. Se zájmem se proto určitě setkají přednášky o rodinném podnikání, podnikání žen,  o podpoře mladých a začínajících podnikatelů a živnostníků či o podpoře kvalitního českého řemesla jako základu infrastruktury a vizitky regionů..  Opět jsme také zprovoznili bývalý pavilón koní D5, ve kterém letos budou vystavovat po několika letech opět krmiváři.

Pro každý ročník výstavy je připravena řada novinek. Letos to bude například Jihočeská Beef show a v jejím rámci 1. ročník Jihočeské limousine show a 2. ročník Jihočeské angus show.

Další novinkou je finálový závod Česká sekera 2014 v házení oboustrannou sekerou na terč. A také expozice v pavilonu R3 o historii tradiční soutěže Zlatý klas o nejlepší vystavené exponáty z oblastí Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Mechanizace, Potřeby a služby zemědělství a Potravinářský a zpracovatelský průmysl, která sahá do poloviny sedmdesátých let minulého století.

 

Které expozice a pavilony by si rozhodně neměli nechat lidé na výstavišti ujít?

Země živitelka jako každý rok nabízí pestrou a bohatou přehlídku zemědělské techniky, expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, plemenných krav, koní, beranů, ovcí a národních plemen drůbeže v pavilonech a na předvadišti v severní části areálu. Za návštěvu stojí určitě pavilon myslivosti a pavilon rybářství s rozšířenými ukázkami myslivosti, lovectví, zbraní, střeliva a rybářství, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení, obuvi a optiky.

Celostátní prezentace kvalitních českých potravin ze všech regionů se již staly neodmyslitelnou součástí výstavy. Jejich cílem je prosazovat na našem trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých regionech a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání a nákupu. O tom, že se nám tento cíl daří úspěšně naplňovat, svědčí i skutečnost, že potravinářské pavilony patří každý rok mezi nejnavštěvovanější.

Návštěvníci budou letos opět moci v pavilonu T ochutnat i zakoupit potraviny s národní značkou kvality Klasa, potraviny oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality Regionální potravina. Prezentovaná bude také značka Český výrobek-garantováno Potravinářskou komorou ČR, potraviny ze soutěže Chutná hezky. Jihočesky a Kvalitní evropský výrobek.

Novinkou letošního ročníku je představení zcela nové aktivity, podporující přenos výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádění inovací s důrazem na kvalitní české potraviny. Novou tradicí výstavy tak bude slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže Potravinářské komory ČR a České technologické platformy pro potraviny Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek.

Velmi nás těší, že zájem veřejnosti o kvalitní české potraviny rok od roku stoupá. Snažíme se proto potravinářským expozicím ve spolupráci s vystavovateli, kterých také postupně přibývá, vytvářet stále příznivější prostředí a poskytovat jim dostatečné a kvalitní prostory. Ve spolupráci s MZe, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR nabízíme výrobcům z celé republiky možnost představit své výrobky a služby – díky mezinárodnímu charakteru výstavy – nejen v jihočeském regionu.

Zajímavé budou také expozice zabývající se problematikou venkova, která má již řadu let v rámci Země živitelky velký prostor. Prezentace českého venkova, činnosti místních akčních skupin a Spolku pro obnovu venkova ČR najdou návštěvníci opět pavilónu Z, spolu s expozicemi slovenských hostů – Národnej sietě rozvoja vidieka SR a Národnej sietě slovenských miestnych akčných skupín. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením v pavilonu a na okolních plochách s propojením k pavilonu T dotvoří pozitivní obraz života na českém, moravském a slovenském venkově. Na pátek 29. srpna tu opět bude připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem, kde se budou formou venkovské tržnice prezentovat Asociace regionálních značek a Regionální produkty.

 

Jaký očekáváte vývoj českobudějovického výstaviště v příštích letech a jaké další aktivity připravujete?

Výstaviště i jednotlivé výstavní akce procházejí neustálým vývojem. Ačkoli je situace pro klasické výstavnictví stále složitější, jsme přesvědčeni, že přímý kontakt, osobní setkání a výměna zkušeností bude mít i v budoucnu v obchodním vztahu svoji významnou roli.  V přepočtu nákladů na oslovení cílového zákazníka je proto oblast výstavnictví stále jednou z nejefektivnějších forem reklamy. Zejména menší výrobci či prodejci, kteří nemohou investovat obrovské finanční částky do propagace nebo nemají dostatečnou vyjednávací sílu pro umístění svých výrobků do nadnárodních distribučních sítí, zde za přijatelných podmínek získávají řadu zákazníků, cenných informací, zkušeností a kontaktů. Návštěvníci, potenciální zákazníci, stále častěji v rámci výstavy aktivně vyhledávají expozice především českých výrobků a jejich prezentace s doprovodnými programy, jako jsou různé soutěže, kuchařské show, ochutnávky apod., které vždy významně podpoří jejich zájem o konkrétní výrobek. Uvažujeme proto o dalších aktivitách, a to i v potravinářství, např. v oblasti gastroprezentací regionu, farmářských trhů nebo vinařství.

Naše záměry dalšího rozvoje činnosti a využití plochy výstaviště směřují k vytvoření multifunkčního areálu ve vazbě na atraktivnost a strategickou polohu jak města České Budějovice, tak celých jižních Čech.

Jak už jsem uvedl, výstavbou multifunkčního pavilonu T se vyřešila nejen nedostatečná kapacita krytých výstavních ploch a výrazně se zvýšila jejich kvalita, ale vznikl tím i další směr rozvoje v oblasti pronájmu kulturně společenských prostor. Vytvořené podmínky tak zajišťují potřebnou konkurenceschopnost celé akciové společnosti. Počet výstav, koncertů, sportovních a společenských akcí v rámci pronájmu jak pavilonu T, tak ostatních pavilonů i venkovních ploch, každý rok stoupá.

Také Projekt revitalizace zeleně v areálu, který umožňuje celodenní volný vstup v režimu návštěvního řádu, významně zvyšuje podíl rekreačních parků pro obyvatele jihočeského regionu v rámci celoročního využití. V letošním roce již v červenci velmi úspěšně proběhl zkušební měsíc volně otevřeného areálu pro veřejnost s možností průchodu areálem přes hlavní jižní a severní bránu. Areál se tak stává přirozeným centrem pro celoroční kulturní a společenské vyžití, včetně oddychové funkce.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *