ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD 1. ČTVRTLETÍ 2000

Agrární vývoz v 1. čtvrtletí 2000 při porovnání k 1. čtvrtletí roku 1999 vzrostl o 27%, dovoz zůstal téměř stabilní, byl větší o 0,07%, díky tomu se zvýšilo pokrytí dovozu vývozem na 68,09% v letošním roce oproti 57,58% loňského roku. Teritoriální struktura vývozu a dovozu se prakticky nezměnila, nejvíce zboží ČR vyvezla do zemí EU 39,0% a zemí CEFTA 38,47% a největšími dovozci byly také země EU 51,42% a CEFTA 19,7%.

V 1. čtvrtletí roku 2000 dosáhl agrární obchod celkové výše 25,805 mld Kč. Z toho byl vývoz v hodnotě 10,453 mld Kč, dovoz dosáhl 15,352 mld Kč a záporné saldo tak činilo 4,899 mld Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím roku 1999 byl vývoz o 27% větší (8,240 mld Kč), dovoz o 0,07% větší (14,311 mld Kč) a záporné saldo činilo 6,07 mld Kč. Pokrytí dovozu vývozem se oproti 1. čtvrtletí 1999 zvýšilo z 57,58% na 68,09%.
Největší podíl na vývozu měla olejnatá semena a plody, 18,91%; obilí 13,52%; mléko, mléčné výrobky,vejce, med 12,78% a nápoje a lihoviny 10,92%. Meziroční růst oproti 1. čtvrtletí 1999 zaznamenaly následující komodity: olejnatá semena a plody o 6,62%, obilí o 6,55% a nápoje a lihoviny o 1,14%. U mléka, mléčných výrobků, vajec a medu naopak došlo k poklesu o 1,84%. Největší podíl na dovozu mělo ovoce a ořechy 11,77%, potravinářské přípravky (10,37%), zbytky a potravinářské odpady (8,01%) a zelenina 6,93%. Významný meziroční nárůst nastal u masa a drobů , z 2,47% na 3,53% a cukru a cukrovinek z 2,73% na 3,46%. Mírný pokles nastal o 0,53% u zeleniny, o 0,52% u ovoce a ořechů, o 0,27% zbytky a potravinářské odpady a 0,19 potravinářské přípravky.
Z hlediska teritoriální struktury bylo nejvíce zboží vyvezeno do zemí EU,
a to v hodnotě 4,077 mld Kč (39,0% podíl na celkovém vývozu), následuje CEFTA 4,021 mld Kč (38,47%) a země bývalého SNS 0,891 mld Kč (8,53%).
V porovnání s 1. čtvrtletím 1999 tak došlo u zemí SNS ke zvýšení tempa vývozu o 117,93%, u zemí EU o 40,33%, u zemí CEFTA o 10,68%.
Nejvíce zboží bylo dovezeno ze zemí EU, celkem v hodnotě 7,894 mld Kč (51,42% podíl na celkovém dovozu), následují země CEFTA s 3,024 mld Kč (19,7%) a USA s 0,419 mld Kč (2,73%). V porovnání s 1. čtvrtletím 1999 stoupl podíl na dovozu u zemí CEFTA o 5,65% a zemí EU o 4,8% a u USA poklesl o 7,45%.
V 1. čtvrtletí 2000 bylo záporné saldo se zeměmi EU, 3,817 mld Kč a USA, 0,279 mld Kč. Kladné saldo bylo u zemí CEFTA, 0,996 mld Kč a zemí SNS, 0,830 mld Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *