Ceny rektora MENDELU dostalo osm laureátů

Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity dnes obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění v roce staletých oslav od vzniku školy získal například bioklimatolog Zdeněk Žalud, který patří k vědcům, kteří dlouhodobě upozorňují na dopady klimatické změny. Dalším laureátem je například studentka designu nábytku Dominika Sirná, která uspěla v několika soutěžích. Informuje o tom tisková zpráva univerzity.

Ceny rektora jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor. Každý z oceněných získal diplom, medaili Mendelovy univerzity v Brně a finanční odměnu. „Něco podobného tu dosud chybělo. Univerzitu tvoří zaměstnanci, jsou naším hlavním bohatstvím a je potřeba ocenit ty, kteří naši školu a její vědní obory posouvají kupředu,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová s tím, že Ceny rektora se budou udílet i v dalších letech. „Věřím, že to bude naše zaměstnance motivovat,“ uvedla Nerudová.
Cenu rektora za pedagogickou činnost získal Zdeněk Žalud, který dlouhodobě upozorňuje na dopady klimatické změny. Je jedním z klíčových bioklimatologů zapojených do projektu Intersucho, díky kterému odborníci i veřejnost znají aktuální situaci o dopadech sucha v krajině. Oceněn byl za pedagogickou činnost, kterou sám považuje za základní poslání univerzity. „Ocenění vnímám jako uznání mého přístupu ke studentům, kteří pro mne vždy byli primární cílovou skupinou z pohledu předávání informací pro jejich praxi a současně významnou zpětnou vazbou vedoucí k inovaci mé výuky. Ostatně problematika dopadů klimatické změny na současné zemědělství, kterou se odborně zabývám, přináší velmi širokou paletu stále nových problémů, se kterou jsou každodenně konfrontováni,“ uvedl Žalud.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *