Ceny dřeva se propadají

Nedokončené restituce, pokles cen dříví, zavádějící informace v médiích o skladbě dřevin, stavu našich lesů a hospodaření v nich i problémy s legislativou, zejména ekologickou, trápí majitele soukromých a obecních lesů.

Škody po loňském orgánu Kyrill v lesích zvýšila letos jeho o něco slabší sestřička Emma. Výsledkem je podle Františka Kučery, předsedy Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL), pád cen dřeva o čtvrtinu. Jak uvedl poradce SVOL Josef Vovesný, nízké ceny dřeva už mohou působit vážné potíže menším lesnickým firmám, dobře prosperující podniky podle něj zatím mají rezervy. Nejsnáze se prodává kvalitní jehličnatá kulatina, i když její cena nyní klesla z 1800 až 2000 Kč za metr krychlový asi o 550 Kč. Nejhůř se hledá odbyt pro poškozené a slabé dříví, kde už ceny zřejmě někde nepokrývají ani náklady na těžbu.
Kučera konstatoval, že majitelům se nedostávají prostředky pro potřebné investice v lesích a také pro možnou účast v podpůrných programech EU, jejichž realizaci musí žadatelé celou financovat a teprve po ní dostanou požadovanou dotaci. Dotace do lesů jsou přitom ve srovnání se zemědělskými velmi nepatrné. Situaci by, jak Kučera uvedl, mohl zhoršit nepříznivý vývoj kůrovce. Obce také stále nedostaly zpět všechny lesy. Neuspěla ani senátorská novela zákona z roku 2005, která se snažila jejich restituci řešit. Problematický je i osud návrhu koncepčního dokumentu Národní lesnický program II, na němž dlouho pracovali zástupci všech organizací zajímajících se o lesy. Přestože mezi nimi byl i zástupce ministerstva zemědělství, resort do návrhu zasáhl. Změnil zejména znění článku, který se týká vyváženého stavu mezi lesním hospodařením a zvěří. Podle náměstka ministra zemědělství Karla Trůbla odevzdá ministerstvo program do vlády bez zmíněného článku. Jeho tématem a také možnými novelizacemi zákonů o lesích a o myslivosti a zákonem o státních lesích se bude podle náměstka zabývat Strategie a koncepce lesního hospodaření, kterou má resort předložit vládě koncem příštího roku.
SVOL by uvítal částečnou privatizaci státních lesů, která by zlepšila konkurenceschopnost majitelů soukromých lesů a obcí. Nutnou podmínkou jsou však dokončené restituce, a to i církevních lesů a vyloučení všech chráněných území z prodeje. Jediným kritériem by neměla být cena, ale také vlastnictví sousedních lesních udržitelně obhospodařovaných pozemků. Nabyvatelé by také měli mít možnost dlouhodobých splátek. Na nedořešené náhrady za omezení hospodaření v oblastech Natura 2000 poukázal Roman Šimek. Lesy v nich mají až o 40 procent nižší tržní hodnotu. Nový vlastník, a to i dědic, nemá podle resortu životního prostředí na žádnou náhradu nárok. Šimek upozorňuje majitele lesů, aby si zkontrolovali, zda nejsou dotčeni novými územími Natury. Pokud jsou, aby ihned požádali o smluvní ochranu a probrali s ochranáři plán péče a náhrady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *