Bylo vydáno jednotné nařízení proti varroóze

Státní veterinární správa vydává jednotné nařízení proti varroóze, platné pro celou Českou republiku, které je k dispozici též na stránkách www.svscr.cz a na úřední desce Ministerstva zemědělství. Toto nařízení stanovuje mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroózy včel jednotně na území všech krajů ČR. „Vycházíme vstříc chovatelské veřejnosti, která dává přednost jednotnému systému v dlouhodobém boji s varroózou včel,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Po zvážení všech okolností ovlivňujících nákazovou situaci (hustota zavčelení, klimatické podmínky v průběhu roku, zásady chovatelské praxe, dosavadní systém kontroly populace roztoče Varroa Destructor nebo množství použitých léčivých přípravků a vznikající rezistence na jejich účinné látky) nařídila Státní veterinární správa pro jarní a letní období jednotná a nezbytná preventivní ošetření pouze pro konkrétní chovatele včel, tedy nikoli plošně. Nesplnění nařízení je sankcionováno, varuje Duben.

Zásady podzimního preventivního ošetření zůstávají zachovány jako v minulých letech. Protože se však nákazová situace v jednotlivých regionech může značně lišit v důsledku výše zmíněných mnoha faktorů, které ovlivňují míru napadení včelstev roztoči, apeluje veterinární dozor na chovatele včel, aby nespoléhali pouze na výsledky vyšetřenízimní úlové měli, ale aby věnovali svým včelám pečlivou pozornost po celý rok. Zvláštní důraz je třeba klást na kontrolu včelstev v období podletí, kdy je nezbytné ochránit zimní generaci včel, zodpovědnou za přezimování včelstva v dobré kondici. Státní veterinární správa, přestože plošné ošetření včelstev v podletí nenařizuje,  toto ošetření doporučuje všem chovatelům včel, u nichž jsou v tomto období pozorovány vyšší spady roztočů.

Podle výsledků vyšetření zimní úlové měli byla zjištěna nižší intenzita varroózy než v minulém roce. „Pokud se budeme společnými silami o včely svědomitě starat po celý rok, bude možné tento trend udržet i pro další roky, a pak můžeme věřit, že si ČR zachová statut země, kde je chov včel tradičně na velmi vysoké úrovni,“ poznamenal Duben.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *