Brusel chce omezit vliv nejnižší ceny na veřejné soutěže

Omezit vliv nejnižší ceny na hodnocení veřejné zakázky umožní nová směrnice Evropského parlamentu o zadávání veřejných zakázek, kterou přijal minulý týden. Podle oslovených odborníků zlepší tato norma výběrová řízení. Směrnice také dovoluje diskutované dělení zakázek na menší části.

Zadavatelům veřejných zakázek nová směrnice umožní při výběru vítěze klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty či inovace. „Nová kritéria ukončí diktát nejnižších cen a postaví opět kvalitu do centra pozornosti,“ prohlásil zpravodaj Evropského parlamentu Marc Tarabella.
Evropská směrnice by měla výrazně ovlivnit i situaci v Česku. „Od nové směrnice, respektive její transpozice do českého práva si slibujeme zejména více hodnoticích kritérií při hodnocení zakázek tak, aby plnění z veřejných zakázek bylo stejně kvalitní jako v soukromém sektoru,“ poznamenal předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl, který vítá hlavně navržené principy pro řešení mimořádně nízké navrhované ceny.
Dopad změn bude pozitivní i podle ředitele společnosti CEEC Research Jiřího Vacka. „Mohla by zejména zkvalitnit výběrová řízení a řadě veřejných investorů i usnadnit práci. Také by mohla změnit současnou atmosféru strachu některých veřejných zadavatelů vybrat jinou nabídku než tu s nejnižší cenou a pomoci se více zaměřit při výběru na celkovou ekonomickou výhodnost nabídky,“ podotkl Vacek. Klíčová ale podle něj bude forma implementace do českého práva. „A také, jestli nebudeme chtít být v některých případech ‚papežštější než papež‘,“ upozornil Vacek.
Novou evropskou legislativu pozorně sledují i stavební firmy, které nejvíce pociťují dopad současné praxe. Cena vysoutěžené zakázky totiž často klesá pod polovinu toho, s čím původně vyhlašovatelé počítali. Zástupci stavebních firem proto opakovaně vyjádřili obavy, že příliš nízká cena pod náklady firmy vede k nižší kvalitě stavby.
„Iniciativu evropských orgánů velice vítáme, protože současný český zákon o veřejných zakázkách velice komplikuje jakoukoliv výstavbu ve veřejném sektoru. Ukazuje se, že praxe soutěžit pouze na nejnižší cenu je ekonomicky nevýhodná. Pevně věříme, že čeští zákonodárci implementují novou unijní legislativu bez omezení co nejdříve, včetně řešení změn během výstavby,“ zdůraznil generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát, podle kterého by to mohlo vést k ozdravení českého trhu.
Novou směrnici schválenou Evropským parlamentem musí jednotlivé členské země uvést do souladu se svým právem nejpozději do dvou let. Tohle opatření má podle odhadů Evropské komise snížit administrativní zátěž pro podniky až o 80 procent. Nová pravidla také podporují rozdělení zakázek na části, což by mohlo usnadnit přístup k tendrům malým a středním firmám.
Podle posledních zveřejněných čísel klesl objem veřejných zakázek během prvních jedenácti měsíců loňského roku meziročně o 11,9 procenta. Společnosti získaly v tomto období zakázky  celkem za 218,5 miliardy korun. Analýza inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha ukázala, že stát a veřejná správa sice v loňském roce zadaly meziročně o 46,7 procenta stavebních zakázek více, jejich hodnota ale klesla o 0,6 procenta na 111,1 miliardy korun. Ve srovnání s konjunkturálním rokem 2008 byla hodnota zakázek nižší o 46,7 procenta.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *