Bázlivec kukuřičný ohrožuje úrodu

Koncem prvního červencového týdne byl na základě monitoringu v porostech kukuřice na mnohých lokalitách jižní Moravy zaznamenán silný výskyt dospělců bázlivce kukuřičného. Brouci byli zjištěni především v okresech Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo. V následujících týdnech se očekává gradace i na dalších lokalitách Moravy a Čech s již tradičním výskytem v Kraji Vysočina a jižních Čechách. Zemědělce na to upozorňuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s tím, že především na jihu Moravy bude potřeba porosty ošetřit v místech, kde dospělci bázlivce způsobují znatelné škody žírem na bliznách vyvíjejících se palic kukuřice.

Silný výskyt brouků a larev bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera) škodících na kořenech kukuřice je typický pro monokultury pěstované kukuřice. Zemědělci, kteří pěstují na rizikových lokalitách jižní Moravy monokultury kukuřice, mohou očekávat v tomto roce až 60% škody v kombinaci s extrémním suchem. Výsevem mořeného osiva nebo aplikací granulátu je možné škody působené larvami bázlivců omezit, ne však zcela redukovat. Nejefektivnější ochranou je přerušit monokulturní pěstování kukuřice. Stejné pravidlo platí i pro eliminaci škod způsobených dospělci, kteří škodí žírem na bliznách a latách kukuřic. Poškození žírem na listech lze zaměnit s požerky od kohoutků (Oulema sp.), kteří nalétávali do porostů kukuřice v průběhu června, varuje v tiskové zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Proti dospělcům bázlivce lze aplikovat některý z kontaktních přípravků na ochranu rostlin (POR), zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ v aplikaci Registr přípravků nebo na Rostlinolékařském portálu v metodikách na bázlivce kukuřičného.

Výskyt bázlivců je po ošetření nutné sledovat a při opakovaném silném výskytu ošetření případně opakovat. Kontrolní orgán doporučuje používat kontaktní přípravky na bázi pyretroidů. Pro zajištění účinnosti se nemají přípravky aplikovat za vysokých venkovních teplot. Při výběru přípravku an ochranu rostlin je nutné brát zřetel na ochranu včel, které mohou nalétávat do porostů kukuřice v souvislosti s výskytem mšic a produkce medovice, která včely láká.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dále upozorňuje, že použitím přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu, je porušením nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *