Asociace profesionálních včelařů žádá změnu dotací

Změnu systému dotací pro včelaře, legislativní úpravy a zavedení účinné prevence a kontroly chovů včel požaduje Asociace profesionálních včelařů, z. s. Vyplývá to ze zprávy Situace v profesionálním včelaření v ČR, kterou asociace předala Ministerstvu zemědělství a již má týdeník Zemědělec k dispozici. Profesionální včelaři mimo jiné uvádějí, že současné dotace jsou jednostranně zaměřené na malochov a podporují nekontrolovaný nárůst včelstev.

Zpráva konstatuje, že dosud byl jediným tvůrcem systému dotací Český svaz včelařů (ČSV), který je jednoznačně orientován na drobnochovatele. A jako příklad špatného dotačního titulu uvádí dotaci na obnovu včelstev. „Zásluhou nastavené dotace pouze na počet vyprodukovaných matek, bez jakékoliv kontroly užitkových a doprovodných vlastností, se degradoval původní šlechtitelský záměr. Byla znehodnocena i cena dobrého plemenného materiálu. Navíc ve výši poskytování dotací se nerozlišuje, zdali se jedná o šlechtitelský chov anebo chovy nižší. Z celého titulu se stala jen jedna velká a s obtížemi kontrolovaná záležitost,“ uvádí se ve zprávě. Asociace připomíná, že všechny dotace, které se v zemědělství vyplácí, mají daný systém hodnocení (počty hektarů, dobytčí jednotky, apod.), což ale u včelařských dotací chybí. Navíc nejsou nijak odstupňovány podle počtu včelstev, jak tomu je v okolních zemích, takže jsou stejné u chovatele s jedním nebo třemi sty včelstvy.

Asociace uvádí, že u nás v současnosti působí asi 120 včelařských provozů s počtem včelstev nad 150, z nichž asociace registruje padesát. Převážná část členů je sice stále členy ČSV, nicméně na včelařském poli již působí několik sdružení a stoupá počet chovatelů, kteří nejsou členy ČSV, píše se ve zprávě.

Profesionální včelaři usilují také o některé změny v legislativě a o zastřešení oboru na republikové úrovni. „Obor včelařství by měl být řízen odborností a ne počtem zastupujících hlasů včelařů, jak jsme tomu svědky doposud. České včelařství potřebuje ze všeho nejvíce kvalitní legislativu, tak aby vedle sebe mohly všechny spolky a včelaři bez rozdílu v počtu chovaných včelstev v klidu působit,“ říká se ve zprávě. Ta také navrhuje zvážit zařazení včely do sekce živočišné výroby, mezi ostatní hospodářská zvířata, zvýhodnit chovy včel v hodnocení pro přímé platby a umožnit včelařům stejně čerpat přímé platby a podpory z programů rozvoje venkova (PRV), jako tomu je u ostatních zemědělců.

„Zemědělství vykazuje delší dobu vzestupný trend … v našem oboru je to naopak. Současný stav a vývoj stagnují, a dokonce může ohrozit profesionální včelařství v ČR, “  soudí asociace.

Za největším problémem včelaření označuje zpráva neexistující systém účinné prevence a chybějící pravidelnou kontrolu úrovně chovů, a také nedostatečnou odbornost, nesamostatnost a nedisciplinovanost některých chovatelů, což představuje vážné nebezpečí pro naše chovy. „Již dlouhou dobu požadujeme zpracování eradikačního programu na tlumení včelích nákaz a pravidelných prohlídek chovů (viz v praxi osvědčený slovenský model),“ uvádí zpráva.

Asociace také upozorňuje na skutečnost, že v poslední době výrazně vzrostl především z ekonomických důvodů počet chovaných včelstev u chovatelů do 60 včelstev. „Chovatel má možnost čerpání různých dotací, nemusí vést žádnou administrativu a není nijak daňově zatížen. Bohužel tato nová včelstva jsou převážně umisťována do nevhodných lokalit, intravilánu obcí, a dochází k masivnímu převčelování. Vysoká koncentrace včelstev při nízké úživnosti stanoviště má za následek podvýživu, stres a snížení imunity. Vlivem těchto faktorů se zvyšuje riziko nákaz a jejich rozšíření,“ tvrdí zpráva. Řešením by mohla být určitá regulace podle úživnosti dané lokality na základě pravdivé mapy zavčelení ČR, kterou by měly mít k dispozici státní orgány.*

Komentáře ke článku 1

  • Lida

    Bohuzel ponekud jednostranne videni problematiky.V prevcelene CR neni moc mista pro nova vcelstva,tim min pro vcelstva vcelich farem.Jinak souhlas,Svaz vcelaru vcelarstvi jednoznacne skodi diky ztrate kontaktu s clenskou zakladnou,neznalosti potreb a nazoru vcelaru,zavislosti na cerpalni dotaci a katastrofalni ekonomikou zavanejici diletanstvim svazovych ekonomu ve sprave svazoveho majetku.

Napsat komentář: Lida Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *