Kurz provozu kompostáren

Organizátor: CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 5/7
Praha
PSČ: 111 44
tel.: 241 730 326

Termín akce: od 13. 6. 2018 08:00
do 13. 6. 2018 17:40
Místo konání: Smržice

Záměr a cíl

Školení je zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu kompostáren s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru kompostování, legislativy, technologií, řízení provozu, dotačních možností s možnostmi dalších přesahů na zemědělství a trvale udržitelné hospodaření v krajině. Kurz je koncipován jako jednodenní s odpolední exkurzí na zařízení zabývající se kompostováním. Školení je důležité i z pohledu vzájemného se setkávání a výměny zkušeností mezi účastníky kurzu. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými účastníky.

Více informací: https://czbiom.cz/skoleni-prv-2018/kurz-kompost/

Náplň školení

  • Evidence biomasy, výkaznictví, podávání hlášení do ISPOP
  • Možnosti kompostování a likvidace netradičních odpadů
  • Opatření proti dopadům vlivu sucha na půdu v návaznosti na kompostování
  • Konvenční a nové technologie používané při kompostování
  • Nová legislativa pro provozovatele kompostáren a podobných zařízení
  • Dotační možnosti pro nové kompostárny a dovybavení stávajících provozů
  • Praktické zkušenosti z provozu konvenční kompostárny

Program:

8:00 Prezence účastníků  
8:30 Aktuální situace oboru, legislativní novinky In. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Novák
9:00 Audit kompostárny jako nástroj pro zlepšení řízení technologie, výroby a bezpečnosti podnikání Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
9:40 Aktualizace provozních řádů kompostáren podle provozních podmínek a jejich úskalí (změny kapacity, vstupů a produkce) Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
10:20 Přestávka  
10:40 Synergie provozu kompostárny a bioplynové stanice Ing. Miroslav Herout, Ph.D.
11:20 Dotační programy pro dovybavení kompostáren o BPS Ing. Jan Habart, Ph.D.
11:50 Možnosti výroby biopaliva z výmětů dřeva z kompostárny (případová studie) Michal Žilík
12:20 Možnosti přechodu výmětů dřeva z kompostárny z režimu odpadu do výrobku (palivo z odpadu) Ing. Vojtěch Pilnáček
13:00 Oběd  
13:30 Zkušenosti z provozu překládací stanice bioodpadů pro velkou spádovou oblast Ing. Jan Maryška
14:10 Vyčíslení potenciálu pro rozvoj odděleného sběru bioodpadů ve městech pomocí kvartálních rozborů SKO Ing. Andrea Koláčková
14:40 Zkušenosti se zaváděním systému řízení ŽP dle normy řady ISO 14000 na kompostárně Želivec Ing. Jan Štejfa
15:20 Konec semináře  
15:40 Exkurze do kompostárny Želivec s výkladem k praktickým aspektům zavádění ISO 14000 Ing. Pavel Novák
17:40 Konec exkurze  

Upozornění na akci

Zadejte svůj email a my vám akci před jejim konáním připomeneme.