Diverzita plevelových společenstev

Organizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Josef Holec holec@af.czu.cz

Termín akce: od 12. 6. 2018 09:00
do 12. 6. 2018 09:00
Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze
Příloha: Pozvánka plevele

Začátek akce v 9:00 hod (registrace účastníků od 8:30) na pokusném a demonstračním pozemku v areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole

 

Program:

Program:

Část přednášek proběhne formou prohlídky porostů s ukázkou polních pokusů zaměřených na regulaci plevelů

Výskyt plevelů v porostech polních a zahradních plodin a možnosti jejich regulace

Druhové bohatství plevelů v ČR a změny v jejich výskytu

Invazní a nově se šířící druhy plevelů

Ohrožené druhy polních plevelů a možnosti jejich ochrany

Upozornění na akci

Zadejte svůj email a my vám akci před jejim konáním připomeneme.