Akademici: Musí se změnit koncepce hospodaření v lesích

Návrh novely lesního zákona, který projednává Poslanecká sněmovna, řeší podle děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Libora Jankovského jen nejnaléhavější problémy způsobené plošným odumíráním především smrkových lesů. Neřeší však nutnou změnu koncepce lesního hospodaření a zákon dávno neodpovídá současným potřebám, uvedl Jankovský v tiskové zprávě. Stejně tak je podle akademiků i podle spolku Pro Silva Bohemica potřeba změnit zákon o myslivosti, aby bylo možné regulovat zvěř na únosnou míru.

Akademici vytvořili tým, který dodává poslancům odborné podklady pro práci na novele. Přestože má podle Jankovského k řadě formulací výhrady, podporuje přijetí navrhovaných změn, které mají pomoct ozdravit české lesy. „Klíčová je z pohledu obnovy ploch po kalamitě, mimo umělé výsadby, možnost využití všech tvořivých sil přírody prostřednictvím podpory přirozené obnovy různých druhů dřevin, včetně pionýrských, s cílem druhové a především genetické diverzity nové generace lesů. Jen takový les je schopen eliminovat očekávaná rizika předpovídaná v souvislosti s klimatickou změnou,“ uvedl Jankovský. Aby bylo možné les obnovovat více přirozeně, má se prodloužit lhůta pro zalesnění ze dvou na pět let. Že se les dokáže obnovit sám, dokazuje i v Česku řada příkladů. Podle jiných odborníků je také potřeba, aby stát dal vlastníkům lesů na obnovu mnohem více peněz, protože hlavní zdroj peněz, jímž byl prodej dřeva, vyschl a vlastníci jsou nyní ve velkých finančních problémech.
Všichni odborníci poukazují i na obrovské přemnožení zvěře. „Nutné je přijetí takových změn, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro růst nové generace lesa. Plánování lovu zvěře musí být nastaveno tak, aby vytvářelo rovnovážný stav mezi zvěří a prostředím bez nutnosti nákladných opatření proti škodám okusem. Peníze státem investované do obnovy lesů budou neúčelně vynaložené, pokud bude spárkatá zvěř nové porosty soustavně spásat,“ uvedl Jankovský. Stejného názoru je i Pro Silva Bohemica, podle níž jsou oficiálně uváděné ztráty silně podhodnocené a ročně jde o miliardy korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *